Recent Posts

Posts Grid: Thumbs +Title +Date +Excerpt

Jak wycenić i zamówić?

Maj 25, 2018
Jak wycenić i zamówić? Wyślij do nas mail, w którym napisz: Co chciał byś wydrukować...
  • 20150603_110036

Spady, co to i poco to…

Maj 18, 2015
Pierwszy i chyba jednym z najważniejszych aspektów są spady/bleed-y. Jest to obszar poza ostatecznym wymiarem...
  • cmyk

Kolor

Grudzień 14, 2012
Kolor to w druku niezwykle ważny aspekt, zwłaszcza w druku kolorowym :). Najczęstszym błędem z...

Posts Grid: Thumbnails + Excerpt

Jak wycenić i zamówić? Wyślij do nas mail, w którym napisz: Co chciał byś wydrukować...
  • 20150603_110036
Pierwszy i chyba jednym z najważniejszych aspektów są spady/bleed-y. Jest to obszar poza ostatecznym wymiarem...
  • cmyk
Kolor to w druku niezwykle ważny aspekt, zwłaszcza w druku kolorowym :). Najczęstszym błędem z...
  • PDF_Logo
W druku ważną sprawą jest jak zapiszemy nasz plik. trzeba pamiętać o odpowiednim formacie, rozdzielczości,...

Posts Grid: Thumbnails

  • 20150603_110036
  • cmyk
  • PDF_Logo

Posts Grid: Category Filter

  • cmyk

Kolor

Grudzień 14, 2012
Kolor to w druku niezwykle ważny aspekt, zwłaszcza w druku kolorowym :). Najczęstszym błędem z...
  • glowna

Druk Wielkoformatowy

Grudzień 6, 2012
Pod pojęciem druk wielkoformatowego kryją się wszystkie prace które drukujemy z roli na ploterach solwentowych...